КУРС МОДУЛ 3 - „ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА“

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КУРСЪТ:

Курсът представлява запознаване с историята и правилата на спорта и четири класифайъра.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Този курс е предназначен за желаещите да бъдат картотекирани състезатели по Динамична стрелба.

 СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Курсът се състои от 2 модула, един лекционен и един с класифайъри.

ЛЕКЦИЯ:

Продължителността е 4 часа и се провежда в зала без необходима екипировка.

КЛАСИФАЙЪРИ:

Подбрани четири класифайъра от Динамичната стрелба, които завършват с изпит. Необходими боеприпаси 150 бр.

ЦЕНА:

Модулите се записват и заплащат поотделно, като следват хронологичния си ред.

ЛЕКЦИЯ – 80 лева

КЛАСИФАЙЪРИ – 300 лева с включени боеприпаси (при късо 9х19мм., при дълго 7,62х39мм.)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТА:

Курсистите трябва да са с дрехи, подходящи за поставяне на колан.

Не се допускат лица под 21-годишна възраст.

Не се допускат лица, употребили алкохол или упойващи вещества.

Не се допускат лица без документ за самоличност.

Лицата, участващи в курса със собствено оръжие, трябва да притежават външен кобур за него (при пистолет) и холдъри (държачи за пълнител) минимум един брой.

Инструкторът си запазва правото да допуска до определено ниво курсисти по своя преценка, ако счита, че оставането на курсиста би застрашило безопасността или провеждането на курса.

ОСИГУРЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРА:

  • Зала;
  • Екипировка, ако се ползва оръжие на стрелбището.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ, ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ: