КУРС МОДУЛ 2 - „ДВИЖЕНИЕ В СЦЕНА ПИСТОЛЕТ“

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КУРСЪТ:

Курсът представлява обучение за безопасно движение в сцена в различни посоки, стрелба от различни позиции, както и по пасивни и активни мишени, стартиране от различни къндишъни на оръжието – с патрон в патронника, без патрон в патронника, без пълнител в оръжието.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:

  • състезатели по Динамична стрелба и Т-клас;
  • търсещи по-практични и тактически обучения.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Курсът се състои от 7 модула с изучаване на конкретни елементи, сглобяващи се в последствие в сцена, състезание и в последния модул в изпит. Всеки модул се състои от по 3 часа, с по 150 патрона 9х19мм на курсист, като групата е от 2-ма до 4-ма участници.

ЦЕНА:

Модулите се записват и заплащат поотделно, като следват хронологичния си ред.

Препоръчваме да се провеждат от един на седмица до един на месец. По-начесто или по-нарядко не биха имали добър надграждащ ефект.

Всеки модул е на цена 300 лева.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТА:

Курсистите трябва да са с дрехи, подходящи за поставяне на колан.

Не се допускат лица под 21-годишна възраст.

Не се допускат лица, употребили алкохол или упойващи вещества.

Не се допускат лица без документ за самоличност.

Лицата, участващи в курса със собствено оръжие, трябва да притежават външен кобур за него и холдъри (държачи за пълнител) минимум един брой.

Инструкторът си запазва правото да преценява дали да допуска до определено ниво курсисти по своя преценка, ако счита, че оставането на курсиста би застрашило безопасността или провеждането на курса.

ОСИГУРЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРА:

  • Зала;
  • Пистолет, кобур, холдър, антифони, очила, колан, патрони и мишени.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ, ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ: