БАЗОВ КУРС ТАКТИЧЕСКА КАРАБИНА

Курсът представлява обучение за базови познания за работа с тактическа карабина.

Подходящ e както за състезатели, така и за лица, желаещи да придобият обща култура за боравене с тактическа карабина.

Курсът е разделен на три модула:

 

МОДУЛ RM11 – „БАЗОВИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ТАКТИЧЕСКА КАРАБИНА“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 5 ЧАСА

Съдържание на курса:

 2 ЧАСА ЛЕКЦИИ – провеждат се в „Стрелбище Герена“, гр. София, ул. Левски Вековен № 7

 • Безопасна работа с оръжие;
 • Устройство, принцип на работа, разглобяване и сглобяване;
 • Стойка и контрол на отката;
 • Тактическа екипировка.

3 ЧАСА СТРЕЛБИ НА ОТКРИТО СТРЕЛБИЩЕ – провеждат се в „Стрелкови Комплекс Диана – с. Лозен“ със собствен транспорт – организаторът не осигурява транспорт. На GPS на телефона пишете името на стрелбището за локация.

 • Изучаване на команди;
 • Единични прецизни изстрели;
 • Дублети с „неотложна“ смяна на пълнител;
 • Упражнение „Мозамбик“;
 • Обстрелване на 5 мишени със смяна на пълнители със състезателен елемент;
 • 150 патрона кал. 7,62х39мм. (осигуряват се от организатора);
 • Екипировка – антифони, очила, ремък, колан, холдъри, пълнители, автомат (осигурява се от организатора).

 

МОДУЛ RM12 – „ТРЕНИРОВЪЧЕН ДЕН“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 3 ЧАСА

Целта на този курс е да затвърди упражненията от предишния курс и да добави някои нови, като спомогне да развива Вашите умения  за работа с тактическа карабина.

Съдържание на курса:

2 ЧАСА СТРЕЛБИ НА ОТКРИТО СТРЕЛБИЩЕ – провеждат се в „Стрелкови Комплекс Диана – с. Лозен“ със собствен транспорт – организаторът не осигурява транспорт. На GPS на телефона пишете името на стрелбището за локация.

 • Изучаване на команди;
 • Единични прецизни изстрели;
 • Дублети;
 • Дублети на близка и далечна с неотложна смяна;
 • Контрол – четири изстрела на далечна мишена;
 • Смяна на темпо – близка дублет- далечна единичен;
 • Близка четири изстрела, неотложна смяна – дублети на три далечни мишени;
 • 150 патрона кал. 7,62х39мм. (осигуряват се от организатора);
 • Екипировка – антифони, очила, ремък, колан, холдъри, пълнители, тактическа карабина (осигурява се от организатора).

 

МОДУЛ RM13 – „ИЗПИТ“

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – 2 ЧАСА

Целта на този курс е да сертифицира вашите познания и умения за работа с тактическа карабина.

На преминалите този курс ще бъде издаден протокол за резултата от изпита и сертификат за завършено базово ниво.

Съдържание на курса:

2 ЧАСА СТРЕЛБИ НА ОТКРИТО СТРЕЛБИЩЕ – провеждат се в „Стрелкови Комплекс Диана – с. Лозен“ със собствен транспорт – организаторът не осигурява транспорт. На GPS на телефона пишете името на стрелбището за локация.

Цялото оборудване е осигурено от организатора, както и 100 бр. патрони на участник и мишени, необходими за курса.

 • Един час упражнение за изпита;
 • Един час изпит.

 

ЦЕНА:

Курсовете се записват и заплащат поотделно, като следват хронологичния си ред.

Цена на RM11  – 360 лева

Цена на RM12  – 310 лева

Цена на RM13  – 280 лева

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТА:

Не се допускат лица под 21-годишна възраст.

Не се допускат лица, употребили алкохол или упойващи вещества.

Не се допускат лица без документ за самоличност.

Инструкторът си запазва правото да допуска до определено ниво курсисти по своя преценка, ако счита, че оставането на курсиста би застрашило безопасността или провеждането на курса.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ: