КУРС МОДУЛ 1 - „БАЗА ПИСТОЛЕТ“

Курсът представлява обучение за базови познания за работа с пистолет от кобур.

Подходящ e за състезатели, лица, притежаващи оръжие за самоотбрана, и желаещи да придобият обща култура за боравене с пистолет.

Курсът е разделен на четири модула:

 

МОДУЛ 1.1. – ЛЕКЦИЯ (провежда се в зала)

 • Безопасност;
 • Хват и стойка;
 • Философия на прецизния изстрел;
 • Модел на изстрела;
 • Баланс скорост-точност;
 • Методика на изграждане на тренировка;
 • Команди при обучението;
 • Самоотбрана с пистолет;
 • Спорт с пистолет.

 

МОДУЛ 1.2. – ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА МОДЕЛ НА ИЗСТРЕЛА (провежда се в стрелбище с максимум трима участници)

 • „Суха тренировка“;
 • Тренировка с GLOCK 17 SET GEN 5 и 150 патрона калибър 9х19мм.

 

МОДУЛ 1.3. – ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДУБЛЕТ И СМЯНА НА ПЪЛНИТЕЛ (провежда се в стрелбище с максимум трима участници)

 • „Суха тренировка“;
 • Тренировка с GLOCK 17 SET GEN 5 и 150 патрона калибър 9х19мм.

 

МОДУЛ 1.4. – СЪСТЕЗАНИЕ И ИЗПИТ (провежда се в стрелбище с максимум трима участници)

 • „Суха тренировка“;
 • Тренировка с GLOCK 17 SET GEN 5 и 200 патрона калибър 9х19мм.

 

ЦЕНА:

Курсовете се записват и заплащат поотделно, като следват хронологичния си ред.

Цена на Модул 1.1. –   80 лева

Цена на Модул 1.2. – 260 лева

Цена на Модул 1.3. – 270 лева

Цена на Модул 1.4. – 300 лева

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТА:

Курсистите трябва да са с дрехи, подходящи за поставяне на колан.

Не се допускат лица под 21-годишна възраст.

Не се допускат лица, употребили алкохол или упойващи вещества.

Не се допускат лица без документ за самоличност.

Лицата, участващи в курса със собствено оръжие, трябва да притежават външен кобур за него и холдъри (държачи за пълнител) минимум един брой.

Инструкторът си запазва правото да допуска до определено ниво курсисти по своя преценка, ако счита, че оставането на курсиста би застрашило безопасността или провеждането на курса.

 

ОСИГУРЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРА:

 • Зала
 • Пистолет, кобур, холдър, антифони, очила, колан, патрони и мишени

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ: